שפה

אני חושב שכדאי שיהיה ריבוי שפות כגון עברית כדי להקל על המשתמשים.